Hem

Vi är en oberoende entreprenör som erbjuder tjänster med inriktning på infrastruktur inom energi/Elkradt samt spårtrafik. Exempel på tjänster är:

-Kranbilstransporter 

-Montage av stålkonstruktioner

-Montage av utomhusställverk

-Kabel- och ledningsentreprenader

-Elkraftmontage 

-Markarbeten och betongarbeten med inriktning på elkraftanläggningar, tex utomhusställverk, transformatorgropar, apparatfundament mm.

Vi utför även projektering och konstruktion av stålkonstruktioner, mark/va samt betongkonstruktioner. 


Kranbilstransporter och tunga lyft.  Montage av stål- och utomhusställverk.  

Krankapacitet 44tm, 24m räckvidd. 

6m flak, tipp, 11ton lastkapacitet 

Släp 12,6m flak, 29,5ton 


Montage av stålkonstruktioner, torn och portaler samt apparatmontage i utomhusställverk. 

All personal certifierad inom säkra lyft, ESA fackkunnig, arbete med lift/fallskydd samt yrkesbevis för kranbil.Elmontage 

Elkraftmontage som tex:

  • Nätstationer
  • Kraftkabelförläggning
  • Skarvar och avslut på högspänningskabel 
  • Friledningar och stolparbeten
  • Ställverksmontage  


Kontakta oss

Tobias Johansson 

tobias[at]ttkranomontage.se 

070-618 74 92


Thomas Johansson 

Thomas[at]ttkranomontage.se

072-350 41 04