Genomförda Projekt

Här är ett litet axplock av genomförda eller pågående projekt samt vad vi hjälper våra uppdragsgivare med.

Spårvägen Lund 

I Lund byggs en ny spårväg från centrum och ut till den nya stadsdelen Brunnshög. Spårvägen passerar även MAX IV labbet och slutar ute vid ESS, där depån för spårvagnarna finns. 

I detta projektet har TT Kran & Montage AB hjälpt Steconfer IC AB med bland annat:

  • Förläggning av ca 60 000 m 12kV kabel inkl skarvar och avslut. 
  • Jordningsarbeten 
  • Stolpmontage
  • Inkoppling av kraftkabel i 192st EMF lådor vilket innebär avslut och inkoppling av totalt >1000 kabelanslutningar Al 1x400 och Cu 1x500Laxå transformatorstation 130/40/10kV 

I Laxå jobbar vi tillsammans med H&MV AB med att ansvara för eläskerheten med elsäkerhetsledare enligt ESA 14, på plats under hela projektet samt att utföra inkoppling av kontrollkablage samt montera och dra upp blanklinor inom stationsområdet. 


Ringön spårvagnsdepå 

I Ringöprojektet hjälper vi vår uppdragsgivare Steconfer IC AB med grävmaskin- och kranbilstjänster samt elmontage för 400V och 750V nät inklusive kontaktledning och jordning. 

På plats har vi vår 14 ton hjulgrävare som bland annat är utrustad med slipersläggare och rälsgrip.