Genomförda projekt 2

Här är ett litet axplock av genomförda eller pågående projekt samt vad vi hjälper våra uppdragsgivare med.

Uppsala batterilager 

I Uppsala bygger vattenfall elanläggningar ett stort batterilager vars syfte är att bidra till stabiliteten av elnätet i Uppsala vid topplast. Batterilagret har en lagringskapacitet på 5MW (20MWh) är störst i Sverige och är ett utvecklingsprojekt som leds av vattenfall. Systemleverantör är Alfen i Holland och deras Svenska partner i projektet är SEBAB AB (från årsskiftet Harjuelekter Sverige AB) 

TT Kran har på totalentreprenad utfört mark, fundament, dränering och kabelkanalisation. Vi har även ansvarat för kabelarbeten, jordning mm. 


Östra station i Stockholm 

Östra station i centrala Stockholm är Roslagsbanans startpunkt. Banan är en viktig del av den spårburna infrastrukturen för orterna norr om Stockholm.

Östra station har en betydande bangård med många spårväxlar och för att säkra funktionen och punktligheten under vinterperioden har bangårdens växelvärme uppgraderats. Som huvudentreprenör har SL valt Kabelteknik Ulf Smeby AB och som leverantör av transformatorer och ställverk valdes Harjuelekter Sverige AB.

TT Kran & Montage fick uppdraget att utföra det komplicerade montagearbetet som innefattade utbyggnad av befintligt 10kV ställverk samt montage av ny nätstation och ombyggnad av ett befintligt lågspänningsställverk där inkommande brytare och skensystem uppgraderades.

delar av arbetet utfördes som AMS arbete och omkopplingar utfördes på trafikfri tid (natt) 

 

Ls Vallentuna  

För att förstärka kraftmatningen till Roslagsbanan bygger SL nya likriktarstationer, bland annat strax söder om Vallentuna. Här utför vi på totalentreprenad markarbeten, kabelkanalisation samt pålning för grundläggning av den nya likriktarstationen som utförs i prefabricerad betong. 

För att permanent skydda norrvattens huvudvattenledning har även skydsspontning och betongöverdäckning av denna utförts.